×
17,31 €
0 reviews
S'aprofundeix en la teoria d'obertures i en l'estructura de peons. S'introdueixen els sacrificis posicionals. Es continua ampliant el repertori de recursos tàctics i estratègics en cada fase de la partida.
17,31 €
0 reviews
Se profundiza en la teoría de aperturas y en la estructura de peones. Se introduce los sacrificios posicionales. Se continúa ampliando el repertorio de recursos tácticos y estratégicos en cada fase de la partida.
16,35 €
0 reviews
Introduce conceptos de estrategia en la apertura y amplía el repertorio de recursos tácticos y estratégicos en cada fase de la partida. El nivel de dificultad, en los temas de ampliación, es de dos o de tres jugadas.
16,35 €
0 reviews
Desenvolupa els continguts bàsics necessaris per a jugar una partida completa. La dificultat de les solucions és a una jugada i l'alumne les indica amb una fletxa perquè encara no s'utilitza l'anotació de jugades.
16,35 €
1 opinión
A més de continuar ampliant els recursos tàctics i estratègics en cada fase de la partida, s'introdueix la valoració de posicions. El nivell de dificultat és de dues o tres jugades.
16,35 €
0 reviews
Introduce la teoría de aperturas. Se empieza a elaborar planes a partir de la valoración. Se profundiza en el juego defensivo, y amplía el repertorio de recursos tácticos y estratégicos en cada fase de la partida.
16,35 €
0 reviews
Ensenya l'anotació d'una partida i introdueix els conceptes d'obertura, mig joc i finals amb els recursos tàctics respectius. La dificultat de les solucions és a una o dues jugades, en funció del tipus d'exercici.
16,35 €
0 reviews
Desarrolla los contenidos básicos necesarios para jugar una partida completa. La dificultad de las soluciones son de una jugada y el alumno las indica con una flecha porque todavía npo se explica la anotación de jugadas.
16,35 €
1 opinión
Introdueix la teoria d'obertures. Es comença l¡elaboració de plans a partir de la valoració. S'aprofundeix en el joc defensiu, i s'amplia el repertori de recursos tàctics i estratègics en cada fase de la partida.
16,35 €
2 opiniones
Enseña la anotación de una partida e introduce los conceptos de apertura, medio juego y finales con los recursos tácticos respectivos. La dificultad de las soluciones es de una o de dos jugadas, dependiendo del tipo...
16,35 €
0 reviews
Además de continuar ampliando los recursos tácticos y estratégicos, se introduce en la valoración de posiciones. El nivel de dificultad es de dos o de tres jugadas.
14,42 €
0 reviews
Esta colección pretende contibruir a la educación integral de los alumnos utilizando el modelo de las inteligencias múltiples.
14,42 €
0 reviews
Aquesta col·lecció pretén contribuir a l'educació integral de l'alumnat utilitzant el model de les intel·ligències múltiples
14,42 €
0 reviews
Esta colección pretende contibruir a la educación integral de los alumnos utilizando el modelo de las inteligencias múltiples.
14,42 €
0 reviews
Aquesta col·lecció pretén contribuir a l'educació integral de l'alumnat utilitzant el model de les intel·ligències múltiples
14,42 €
0 reviews
Aquesta col·lecció pretén contribuir a l'educació integral de l'alumnat utilitzant el model de les intel·ligències múltiples
14,42 €
0 reviews
Esta colección pretende contibruir a la educación integral de los alumnos utilizando el modelo de las inteligencias múltiples.
14,42 €
0 reviews
Aquesta col·lecció pretén contribuir a l'educació integral de l'alumnat utilitzant el model de les intel·ligències múltiples
14,42 €
1 opinión
Aquesta col·lecció pretén contribuir a l'educació integral de l'alumnat utilitzant el model de les intel·ligències múltiples
14,42 €
0 reviews
Esta colección pretende contibruir a la educación integral de los alumnos utilizando el modelo de las inteligencias múltiples. El ajedrez constituye el núcleo de los materiales, y se enseña su práctica de forma...
14,42 €
0 reviews
Aquesta col·lecció pretén contribuir a l'educació integral de l'alumnat utilitzant el model de les intel·ligències múltiples
14,42 €
1 opinión
Esta colección pretende contibruir a la educación integral de los alumnos utilizando el modelo de las inteligencias múltiples.
14,42 €
0 reviews
Esta colección pretende contibruir a la educación integral de los alumnos utilizando el modelo de las inteligencias múltiples.
7,21 €
0 reviews
Dossier que contiene tres miniaturas (partidas cortas donde se cometen errores graves). A partir de cada una se proponen dos series de ejercicios relacionados con la miniatura.
7,21 €
0 reviews
Esta colección presenta dos tipos de dossiers para fomentar la creatividad en la etapa de infantil (de 3 a 5 años).
7,21 €
1 opinión
Esta colección presenta dos tipos de dossiers para fomentar la creatividad en la etapa de infantil (de 3 a 5 años).
16,35 €
0 reviews
Introdueix els conceptes d'estratègia en l'obertura i amplia el repertori de recursos tàctics i estratègics en cada fase de la partida. La dificultat de les solucions, en els temes d'ampliació, és a dues o tres jugades.
14,42 €
1 opinión
Esta colección de dosieres de ejercicios forma parte del proyecto Preajedrez creativo para implementar el ajedrez educativo y fomentar la creatividad en la etapa de infantil (de 3 a 5 años).
14,42 €
1 opinión
Esta colección de dosieres de ejercicios forma parte del proyecto Preajedrez creativo para implementar el ajedrez educativo y fomentar la creatividad en la etapa de infantil (de 3 a 5 años).
14,42 €
1 opinión
Esta colección de dosieres de ejercicios forma parte del proyecto Preajedrez creativo para implementar el ajedrez educativo y fomentar la creatividad en la etapa de infantil (de 3 a 5 años).
28,37 €
1 opinión
Este libro se estructura en tres bloques: en el primero, se expone la parte teórica sobre la que se fundamenta el proyecto; en el segundo, se muestran los objetivos, los contenidos, la estructura de las unidades, etc...

Menú

Ajustes

Haga clic para más productos.
No se encontraron productos.

Crear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.

Registrarse