×
16,35 €
S'aprofundeix en la teoria d'obertures i en l'estructura de peons. S'introdueixen els sacrificis posicionals. Es continua ampliant el repertori de recursos tàctics i estratègics en cada fase de la partida.
16,35 €
Se profundiza en la teoría de aperturas y en la estructura de peones. Se introduce los sacrificios posicionales. Se continúa ampliando el repertorio de recursos tácticos y estratégicos en cada fase de la partida.
15,38 €
Introduce conceptos de estrategia en la apertura y amplía el repertorio de recursos tácticos y estratégicos en cada fase de la partida. El nivel de dificultad, en los temas de ampliación, es de dos o de tres jugadas.
15,38 €
Desenvolupa els continguts bàsics necessaris per a jugar una partida completa. La dificultat de les solucions és a una jugada i l'alumne les indica amb una fletxa perquè encara no s'utilitza l'anotació de jugades.
15,38 €
A més de continuar ampliant els recursos tàctics i estratègics en cada fase de la partida, s'introdueix la valoració de posicions. El nivell de dificultat és de dues o tres jugades.
15,38 €
Introduce la teoría de aperturas. Se empieza a elaborar planes a partir de la valoración. Se profundiza en el juego defensivo, y amplía el repertorio de recursos tácticos y estratégicos en cada fase de la partida.
15,38 €
Ensenya l'anotació d'una partida i introdueix els conceptes d'obertura, mig joc i finals amb els recursos tàctics respectius. La dificultat de les solucions és a una o dues jugades, en funció del tipus d'exercici.
15,38 €
Desarrolla los contenidos básicos necesarios para jugar una partida completa. La dificultad de las soluciones son de una jugada y el alumno las indica con una flecha porque todavía npo se explica la anotación de jugadas.
15,38 €
Introdueix la teoria d'obertures. Es comença l¡elaboració de plans a partir de la valoració. S'aprofundeix en el joc defensiu, i s'amplia el repertori de recursos tàctics i estratègics en cada fase de la partida.
15,38 €
2 opiniones
Enseña la anotación de una partida e introduce los conceptos de apertura, medio juego y finales con los recursos tácticos respectivos. La dificultad de las soluciones es de una o de dos jugadas, dependiendo del tipo...
15,38 €
Además de continuar ampliando los recursos tácticos y estratégicos, se introduce en la valoración de posiciones. El nivel de dificultad es de dos o de tres jugadas.
13,46 €
Esta colección pretende contibruir a la educación integral de los alumnos utilizando el modelo de las inteligencias múltiples.
13,46 €
Aquesta col·lecció pretén contribuir a l'educació integral de l'alumnat utilitzant el model de les intel·ligències múltiples
13,46 €
Esta colección pretende contibruir a la educación integral de los alumnos utilizando el modelo de las inteligencias múltiples.
13,46 €
Aquesta col·lecció pretén contribuir a l'educació integral de l'alumnat utilitzant el model de les intel·ligències múltiples
13,46 €
Aquesta col·lecció pretén contribuir a l'educació integral de l'alumnat utilitzant el model de les intel·ligències múltiples
13,46 €
Esta colección pretende contibruir a la educación integral de los alumnos utilizando el modelo de las inteligencias múltiples.
13,46 €
Aquesta col·lecció pretén contribuir a l'educació integral de l'alumnat utilitzant el model de les intel·ligències múltiples
13,46 €
1 opinión
Aquesta col·lecció pretén contribuir a l'educació integral de l'alumnat utilitzant el model de les intel·ligències múltiples
13,46 €
Esta colección pretende contibruir a la educación integral de los alumnos utilizando el modelo de las inteligencias múltiples. El ajedrez constituye el núcleo de los materiales, y se enseña su práctica de forma...
13,46 €
Aquesta col·lecció pretén contribuir a l'educació integral de l'alumnat utilitzant el model de les intel·ligències múltiples
13,46 €
1 opinión
Esta colección pretende contibruir a la educación integral de los alumnos utilizando el modelo de las inteligencias múltiples.
13,46 €
Esta colección pretende contibruir a la educación integral de los alumnos utilizando el modelo de las inteligencias múltiples.
7,21 €
Dossier que contiene tres miniaturas (partidas cortas donde se cometen errores graves). A partir de cada una se proponen dos series de ejercicios relacionados con la miniatura.
7,21 €
Esta colección presenta dos tipos de dossiers para fomentar la creatividad en la etapa de infantil (de 3 a 5 años).
7,21 €
Esta colección presenta dos tipos de dossiers para fomentar la creatividad en la etapa de infantil (de 3 a 5 años).
7,21 €
1 opinión
Esta colección presenta dos tipos de dossiers para fomentar la creatividad en la etapa de infantil (de 3 a 5 años).
15,38 €
Introdueix els conceptes d'estratègia en l'obertura i amplia el repertori de recursos tàctics i estratègics en cada fase de la partida. La dificultat de les solucions, en els temes d'ampliació, és a dues o tres jugades.
28,37 €
Este libro se estructura en tres bloques: en el primero, se expone la parte teórica sobre la que se fundamenta el proyecto; en el segundo, se muestran los objetivos, los contenidos, la estructura de las unidades, etc...

Menú

Crear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.

Registrarse